КД Котел 4т/ч

Розробка конструкторської документації димогарного блока парового котла 4 т/год з робочим тиском 10бар в обсязі:
- конструктивні розрахунки (тепловий розрахунок, розрахунок на міцність, аеродинамічний розрахунок);
- комплект конструкторської документації деталізований