расчет экологических показателей.pdf

За основу розрахунків екологічних показників роботи котельної приймаються: максимально-можливе навантаження котельні, при якому визначається концентрація шкідливих речовин на виході з труби, максимальний секундний викид шкідливих речовин: середнього динне навантаження котельної, при якому визначаються річні валові викиди шкідливих речовин. Для можливості виконання розрахунків перед трубою проводились прямі виміри необхідних величин при роботі котлів на максимально-можливих і середньогодинних навантаженнях котельні. При неможливості прямих вимірів необхідні величини визначались розрахунковим шляхом. Результати випробувань і розрахунків занесені у зведені відомості випробувань, на основні яких складається зведена відомість інвентаризації котельної для розробки проекту ГДВ.

Поделится: