расчет экологических показателей.pdf

За основу розрахунків екологічних показників роботи котельної приймаються: максимально-можливе навантаження котельні, при якому визначається концентрація шкідливих речовин на виході з труби, максимальний секундний викид шкідливих речовин:
середнього динне навантаження котельної, при якому визначаються річні валові викиди шкідливих речовин.
Для можливості виконання розрахунків перед трубою проводились прямі виміри необхідних величин при роботі котлів на максимально-можливих і середньогодинних навантаженнях котельні. При неможливості прямих вимірів необхідні величини визначались розрахунковим шляхом. Результати випробувань і розрахунків занесені у зведені відомості випробувань, на основні яких складається зведена відомість інвентаризації котельної для розробки проекту ГДВ.

Поделиться в социальных сетях

Поделиться Ссылкой

Используйте постоянную связь для обмена в социальных медиа

Поделиться с другом

Пожалуйста Логин послать это document по электронной почте!

Оставить комментарий с адресом электронной почты (подтверждение электронной почты требуется для того, чтобы опубликовать комментарий на сайте) или пожалуйста Логин опубликовать комментарий

За основу розрахунків екологічних показників роботи котельної приймаються: максимально-можливе навантаження котельні, при якому визначається концентрація шкідливих речовин на виході з труби, максимальний секундний викид шкідливих речовин:

середнього динне навантаження котельної, при якому визначаються річні валові викиди шкідливих речовин.

Для можливості виконання розрахунків перед трубою проводились прямі виміри необхідних величин при роботі котлів на максимально-можливих і середньогодинних навантаженнях котельні. При неможливості прямих вимірів необхідні величини визначались розрахунковим шляхом. Результати випробувань і розрахунків занесені у зведені відомості випробувань, на основні яких складається зведена відомість інвентаризації котельної для розробки проекту ГДВ.

Виды

  • 6864 Всего просмотров
  • 6020 Вебсайт просмотры

Действия

  • 0 Социальные закладки
  • 0 Лайки
  • 0 Дизлайки
  • 0 Комментарии

Поделиться счетчик

  • 0 Facebook
  • 0 Twitter
  • 0 LinkedIn
  • 0 Google+