Kocioł Parowy do Odzysku Ciepła

Na życzenie klientów, kocioł do odzysku ciepła może być wykonany z dwoma równoległymi przepływami spalin, z których każdy jest wyposażony w osobny system klap i kanałów obejściowych spalin, przy czym posiada wspólny obieg wody. Takie rozwiązanie pozwala na zmniejszenie zużycia metalu, liczby komponentów pomocniczych i zminimalizowanie ogólnych wymiarów.

Kocioł do odzysku ciepła może być wyposażony w dodatkowy pakiet ekonomicznika wodnego z rurkami żebrowanymi, który montowany jest na wylocie kanału spalinowego. Umożliwia to schłodzenie spalin do optymalnej temperatury.

Kocioł do odzysku ciepła jest zaprojektowany do wykorzystania spalin o temperaturze do 500°C i wytwarzania pary lub gorącej wody pod ciśnieniem roboczym do 1,6 MPa.


Kocioł Parowy do Odzysku Ciepła

Kocioł Utylizator dla Kogeneracji

Kocioł parowy do odzysku ciepła jest używany do produkcji pary przez chłodzenie spalin po kogeneracyjnych instalacjach opartych na silnikach spalinowych wewnętrznych lub innych urządzeniach technologicznych.

Wymiennik ciepła to jednoprzelotowy kocioł dymnorurowy z systemem klap i kanałów obejściowych spalin, umożliwiającym wyłączenie kotła bez zatrzymywania głównego sprzętu.

Poproś o Wycenę