Wdrożenie Kotłów Parowych dla Jednostek Kogeneracyjnych

Nasz zespół z powodzeniem przeprowadził modernizację obiektu biogazowego o mocy 20 MW, skupiając się na instalacji kotłów parowych dla każdej jednostki kogeneracyjnej o mocy 1,5 MW, aby dostarczać parę do zakładu produkcji bioetanolu. Opracowaliśmy i zainstalowaliśmy 7 kotłów - cztery sparowane i trzy pojedyncze jednostki, wszystkie zintegrowane z systemem zdalnego sterowania dyspozytorskiego.

Zewnętrzne umiejscowienie jednostek kogeneracyjnych w kontenerach wymagało kompleksowych środków przeciwko zamarzaniu, w tym ogrzewania kotłów i przeniesienia wrażliwych komponentów do ogrzewanego modułu.

Ta inicjatywa zaowocowała produkcją 10 ton pary na godzinę, zwiększając efektywność energetyczną obiektu i spełniając wymagania nowego zakładu bioetanolu.