Innowacyjna Rekonstrukcja Kotła: Zwiększenie Efektywności przez Spalanie na Ruszcie Ruchomym

W 2021 roku, Energo Design pomyślnie podjęło znaczący projekt, który obejmował rekonstrukcję kotła zainstalowanego przez nasz zespół 20 lat temu. Początkowo zaprojektowany do spalania łusek gryki z wykorzystaniem technologii wiru pionowego, kocioł wymagał modernizacji, aby dostosować się do zmieniającego się profilu odpadów przedsiębiorstwa, w tym resztek łusek owsa.

Nasze rozwiązanie polegało na przejściu na spalanie warstwowe na ruszcie ruchomym. Projekt wymagał kompleksowej dokumentacji projektowej, w tym modelowania procesu spalania, rekonstrukcji kotła i zmiany geometrii komory spalania.​

Pomyślne wdrożenie tego projektu umożliwiło przedsiębiorstwu efektywne wykorzystanie odpadów z elewatora i resztek łusek owsa jako paliwa, poprawiając efektywność i moc kotła przy użyciu tych nowych rodzajów paliwa. Produktywność kotła po rekonstrukcji to 10 ton pary na godzinę, przy ciśnieniu 14 barów i temperaturze przegrzania 250°C.