Projekt Kotła

Wymiana Kotła na Rozwiązanie Wysokiej Efektywności w Mikołajowie

W świecie systemów kotłowych postęp i ulepszenia są nieustanne. Jednak stary kocioł nie zawsze oznacza niską wydajność, ani też nie zawsze jest ekonomicznie uzasadnione jego wymienienie na nowszy model. Ten projekt prezentuje dostarczenie nowego kotła o tradycyjnym wzornictwie, który nadal oferuje wysoką efektywność.

Nasz klient, zakład grzewczy w Mikołajowie, stanął przed wyzwaniem zupełnie zużytego kotła. Jego wymiana na nowy projekt wymagałaby pełnej rekonstrukcji budynku, zmian w schemacie rurociągów i wymiany urządzeń pomocniczych. Biorąc pod uwagę złożoność i koszty tych zmian, podjęto decyzję o zainstalowaniu nowego kotła, który dokładnie odpowiada istniejącemu.

Przygotowaliśmy dokumentację inżynieryjną i wyprodukowaliśmy nowy kocioł. Kocioł ten został później wyposażony w nowoczesne urządzenia palnikowe i system kontroli, co pozwoliło osiągnąć wysoką wydajność i utrzymać koszty inwestycji na rozsądnym poziomie.

Pomimo tradycyjnego projektu, kocioł nadal oferuje wysoką wydajność. Może nie konkurować z nowszymi projektami pod względem stosunku mocy cieplnej do materiału, ale biorąc pod uwagę cały projekt, korzyści są jasne. Klient uniknął kosztownej rekonstrukcji i zmian sprzętu, a efektywność zakładu grzewczego znacznie się poprawiła.