Efektywne Wykorzystanie Zużytego Oleju: Parowy Kocioł z Rurami Ogniowymi dla Zakładów Betoniarskich

Kocioł Parowy Typu Fire-Tube dla Zakładów Betoniarskich
W 2021 roku nasz zespół inżynieryjny podjął się złożonego projektu dla stałego klienta, który prowadzi serię zakładów betoniarskich. Wyzwaniem było utrzymanie temperatury wody dostarczanej do floty betoniarek powyżej 60°C w okresie zimowym. Kontrola tej temperatury była kluczowa, aby zapewnić utrzymanie jakości betonu podczas transportu.

Nasze innowacyjne rozwiązanie polegało na użyciu wyrzutników parowych do ogrzewania wody w betoniarkach, co doprowadziło do znaczącego zmniejszenia objętości traktowanej wody aż 60 razy. Ponadto zaproponowaliśmy ekologiczne podejście do zasilania nowego parowego kotła z rurami ogniowymi, który ma wydajność 700 kg pary na godzinę. Zamiast tradycyjnych paliw, zasugerowaliśmy wykorzystanie zużytego oleju silnikowego zebranego z betoniarek.

Ten projekt nie tylko zapewnił skuteczne rozwiązanie problemu ogrzewania wody, ale także umożliwił klientowi ponowne wykorzystanie odpadów z obsługi floty betoniarek. W rezultacie klient był w stanie znacząco zwiększyć niezawodność swojej linii technologicznej i wykorzystać produkt odpadowy w postaci zużytego oleju silnikowego.